Vệ sinh và phun khử trùng tại nơi làm việc hiện nay đang là vấn đề cấp bách. Cục quản lý môi trường y tế, bộ y tế cho biết dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp với tốc độ…