Với tình hình dịch bệnh căng thẳng như hiện nay, và vẫn chưa có dấu hiệu giảm xuống. Nhiều thành phố lớn trên cả nước đã bắt đầu đẩy mạnh….