Ông cha ta thường nói: nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm Câu nói không chỉ đúng với nhà cửa của chúng ta mà đúng với mọi không gian sống xung quanh mình, và ngay cả văn phòng làm…